Hyveellisyys

Mitä yhteistä on sankarilla ja kelmillä?
Ihminen ei ole pohjimmiltaan paha, tai mitä on todellinen pahuus? Se saattaa olla riivaavien ajatuskuvioiden noitumaa tai jonkinlaisten yksilöä vasten olevien kuiskausten ohjausta jolloin hän toimii vasten omaa moraalipohjaansa. Pahuus = yksilö vahingoittaa itse itseään tavalla tai toisella.

Jos haluaa toimia vasten omaa hyveellisyyttään tai moraalipohjaansa, tulee silloin luoda oikeutus toimia vasten omaa sisäistä viisauttaan. Tarvitsee jonkinlaisen syyn toimia toisin kuin sisäiset viestit indikoivat.

Esimerkiksi, jokainen tietää tupakoinnin olevan pahasta, tai sokerin liiallisen käytön olevan haitallista.
Mutta joka viikonloppu on jonkinlaiset kissan ristijäiset tai mummon nisukestit, että on vain silloin jokin syy syödä ''herkkuja'', jotka lopulta saattavat lihottaa tai aiheuttaa muita terveyshaittoja lisäaineiden kirjon myötä.
Alkoholistit esimerkiksi käyttävät termiä, ''aina on hyvä syy ryypätä''.

Eli jokainen yksilölle negatiivinen asia on vasten hänen omaa hyveperustaansa, jolloin hän alentaa itsensä omasta voimastaan jääden ilman palkintoa.

Monet stimulanttiaineet ja päihteet ovat ''ilon varastamista huomiselta''.
Hyveiden toteuttaminen on elämänilon vahvistamista hetkessä.

Hyve

Yksilön sisäisen ohjauksen ja opin sanelema ''raami'', joka kertoo sisältä reaaliaikaisesti hetkessä, mikä on soveliasta ja mikä epäsoveliasta yksilön oman energian, värähtelyn tai taajuuden säilyttämiseen, vahvistamiseen tai parantamiseen.
Kuunnellen sisäistä intuitiivista ohjausta, saaden lopuksi positiivinen ''energia palkinto'' jonkinlaisen hyvekeskuksen annostelemana.
Hyveelliset tuntemukset ovat yleensä sisäistä harmonista hyvänolon tunnetta, ei niinkään ääripäiden voimakasta tunnevirtausta, joita yleensä saa hetkellisten stimulanttisten paheiden myötä.

Hyveellisyyden noudattaminen on luojan luokse kulkemista, sisäisen intuition tukemista, fyysisen kehon kuuntelemista ja omaan voimaan astumista.

Esimerkki hyveitä:
- liikunta, venyttely, urheilu
- terve ja puhdas ruokavalio
- paheiden tietoinen vastustaminen
- rauhoittuminen ja harmoninen toiminta
- omien hyveellisten sanojen käyttäminen
- muiden kunnioittaminen
- omien rajojen kunnioittaminen
- osaa pitää puolensa ja sanoa vasten paheita toisen kautta
- omien tunteiden ja intuition kuunteleminen
- rakastaa itseään
- luonnon elementtien hyödyntäminen
- jne...

Jokaisella on omat hyveensä, pahuutta ei ole olemassa. Mutta jos pahalle jonkinlainen sana tai konteksti tulee luoda, on se silloin oman sisäisen hyveen muuntaminen oikeuttamalla, vasten yksilön alkuperäistä hyveellistä periaatetta, jolloin voi toteuttaa haitallisen teon, jota voi jollain tavalla kutsua pahaksi teoksi.

Pahe

Yksilön sisäisen ohjauksen ja opin saneleman ''raamin'' laiminlyönti, oikeuttamalla paheellinen toiminta, kuuntelemalla sisäisiä kuiskauksia tai toisen yksilön suusta tulevia lausahduksia, uskoen tätä ja toteuttaen paheellinen toiminta yksilön energian, värähtelyn tai taajuuden kustannuksella, saaden hetkellinen ilo, nautinto tai mielihyvä joka jälkeenpäin tuntuu fyysisesti sekä henkisesti.
Krapula tai morkkis, ovat hyviä termejä kuvaamaan paheellisen toiminnan jälkitiloja.

Paheellisuuden noudattaminen on ''paholaisen'' luokse kulkemista, riivaajien sisään astumista, oman voiman pois antamista ja lammas tilaan taantumista.

Oletko joskus lapsena lyönyt tai heittänyt toista lasta jollakin, ja tuo alkoi itkemään. Sinulle tuli myös todennäköisesti paha mieli ja surullinen olo.
Psyko/sosiopaateilla ei yleensä ilmene tällaisia tuntemuksia, mutta heilläkin on jonkinlainen tarkoitus olla täällä, ehkä muistuttamassa suurempaa massaa jostain tärkeästä asiasta.

Esimerkki paheita:
- saamattomuus
- toimettomuus ja joutena möllöttäminen
- turhanpäivänen kehittämätön toiminta
- vastentahtoinen toiminta
- huumeet ja päihteet
- stimulanttiaineet
- toksisoivat asiat
- turhanpäivänen seksuaalinen toiminta
- muiden kiusaaminen/riivaaminen
- itsensä kiusaaminen/riivaaminen
- myrkyttävät asiat (määrä tekee myrkyn)
- jne...

Paheet ja niiden toteuttaminen ei tarkoita että yksilö olisi paha. Mistä paha tietää olevansa paha?
Monet yksilöt toteuttavat paheitaan myös huomaamattaan tai tiedostamattaan että se olisi heille jollain tavalla pahaksi.

Pahuutta ja hyvyyttä ei ole olemassa sellaisessa konkreettisessa sormea osoittelevassa muodossa. Vaan kaikki paha/hyvä muodostuu jokaisen yksilön sisäisen moraalikäsityksen ja hyveperiaatteiden mukaisesti.

Noudattakaa siis omaa intuitiotanne ja luottakaa omaan sisäiseen opastukseen, mikä teille kullekin on yksilöllisesti hyväksi/pahaksi. Joskus myös joutuu olemaan vasten omia tunteitaan, jos haluaa ylittää itseään tai luoda jonkinlaisia uusia/parantaa/vahvistaa sisäisiä hyveitään.

Pinnalle noussut hyve voi muuttaa muotoaan voimakkaammaksi, mutta se ei katoa tai heikkene. Jos omia hyveitään ei noudata, kieltää silloin omaa totuuttaan ja paheellisuus saa valtaansa, jolloin sisäinen opas pikkuhiljaa vaikenee ja keho/sielu alkaa oireilla.

Aina voi kuitenkin palata kotiin, toimimalla hyveidensä pohjalta.
Totuus on jokaisessa yksilössä sisällä jo valmiina.

Hyveperiaatteet ovat kuitenkin eri asia kuin mielipide tai mielihyvä asiat. Vaikka lopulta jonkinlaista mieltäkin ravitsevaa hyvää saakin kun hyveitään noudattaa.

Sivustolle kerätyt työkalut noudattavat hyveperiaatteita, ja lopulta vaikka kuinka epämukavalta ne alkuun saattavatkin yksilöistä tuntua, on tuo universaalia oppia, joka varmasti herättää yksilöiden hyvemekanismit takaisin tulille.

kyllä sinä pärjäät,
seuraan hyveiden kehitystäsi

Ruoho on vihreämpää toisella puolen

Ruohon vihreydestä on yleensä vastuussa itse ruohon istuttaja.
Sinä päätät itse kuinka vihreä niittysi on.
Toiselle puolelle ei tarvitse tuolloin edes kurkotella.

Oma hyvejärjestelmäsi näyttää myös muille totuutesi mitä kannat.

Varjoihmiset kantaa lantaa, siinä kasvaa ruoho parhaiten, jolloin pienetkin askeleet tuntuvat suurilta harppauksilta.