Kannabis on luonnossa itsekseen kasvava rikkakasvi.

Kannabidioliöljy tai CBD-öljy on suosittu luonnollinen lääke moniin kannabiksesta peräisin oleviin vaivoihin. CBD-öljyn etuja ovat kivunlievitys ja rentoutuminen ilman mieltä muuttavia vaikutuksia.

Ihmiset valmistavat CBD-öljyä uuttamalla sitä kannabiksesta ja laimentamalla sitä kantajaöljyllä, kuten kookosöljyllä tai hampunsiemenöljyllä. Se on yksi yli sadasta kannabinoideiksi kutsutusta kemiallisesta yhdisteestä, joita löytyy kannabiskasvista, Cannabis sativasta (1 Luotettu lähde).

Tetrahydrokannabinoli (THC) on tärkein kannabiksen sisältämä psykoaktiivinen kannabinoidi, mikä tarkoittaa, että se aiheuttaa nousun tunteen, joka usein liittyy kannabikseen. Toisin kuin THC, CBD ei kuitenkaan ole psykoaktiivinen.

CBD:tä löytyy useista tuotteista verkossa ja kaupoista, mukaan lukien ravintolisät, kylpyliuokset, juomat ja ruoka.

Se saa edelleen vauhtia terveyden ja hyvinvoinnin maailmassa, ja joissakin tieteellisissä tutkimuksissa havaitaan, että se voi helpottaa sairauksien, kuten kroonisen kivun ja ahdistuksen, oireita. Mutta onko se oikea valinta sinulle?

1. Voi lievittää kipua

Kannabista on käytetty kivun hoitoon jo vuodesta 2900 eaa. (2 Luotettu lähde).

Äskettäin tutkijat ovat havainneet, että tietyt kannabiksen komponentit, mukaan lukien CBD, ovat vastuussa sen kipua lievittävistä vaikutuksista.

Ihmiskehossa on erikoistunut endokannabinoidijärjestelmä, joka säätelee erilaisia toimintoja, mukaan lukien unta, ruokahalua, kipua ja immuunijärjestelmän vastetta (3 luotettu lähde).

Keho tuottaa endokannabinoideja, jotka ovat välittäjäaineita, jotka sitoutuvat hermostossasi oleviin kannabinoidireseptoreihin.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että CBD voi auttaa vähentämään kroonista kipua vaikuttamalla endokannabinoidireseptorien toimintaan, vähentämällä tulehdusta ja olemalla vuorovaikutuksessa välittäjäaineiden kanssa (4 Luotettu lähde).

CHRISTY SNYDER

CBD KIPUUN

Navigointi iskias kipu leimahtaa

CBD-aiheiset lääkkeet ovat auttaneet lievittämään kipua, etenkin päivinä, jolloin minulla on iskias-leimaus. Olen käyttänyt täyden spektrin CBD-aiheisia aineita (pääasiassa voiteita ja salvoja) alaselässäni sen lisäksi, että olen tehnyt fysioterapiaharjoituksia sekä joogaa, uintia ja pitkiä kaupunkikävelyjä. Olen huomannut, että CBD ei vähennä kipuani millään pysyvällä tai pysyvällä tavalla. CBD:n käyttäminen alaselkäkipuihin auttaa kuitenkin vähentämään kipua väliaikaisesti. Olen huomannut, että isolaattiöljy (puhdas CBD, ei THC:tä) auttaa parhaiten vähentämään kipuani ja yleistä stressitasoani. Täyden spektrin öljyt, kuten Aspen Greenin, ovat myös olleet mukavia, että minulla on arsenaalissani taistella kipua vastaan!

Auttoiko tämä?

Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että CBD voi olla tehokas tietyntyyppisiin kipuihin, mukaan lukien hermo- ja selkäkipu, käytettynä yksinään. Se näyttää kuitenkin olevan tehokkain yhdistettynä THC:hen (5Luotettu lähde, 6Luotettu lähde).

Useat ihmistutkimukset ovat osoittaneet, että CBD:n ja THC:n yhdistelmä on tehokas multippeliskleroosiin (MS) ja niveltulehdukseen liittyvän kivun hoidossa.

Sativex-niminen suusumute (nabiksimolit), joka on THC:n ja CBD:n 1:1 yhdistelmä, on hyväksytty useissa maissa MS-tautiin liittyvän kivun hoitoon.

Tutkimuksessa, johon osallistui 47 MS-tautia sairastavaa henkilöä, tutkittiin Sativexin kuukauden käytön vaikutuksia. Osallistujat kokivat parannuksia kivuissa, kävelykyvyssä ja lihaskouristuksissa (7 Luotettu lähde).

Tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut kontrolliryhmää, joten lumelääkevaikutuksia ei voida sulkea pois (7Luotettu lähde).

Yhdessä katsauksessa tutkijat totesivat, että Sativex voi hyödyttää niitä, joilla on MS-tautiin liittyvä neuropaattinen kipu ja krooninen vakava neuropaattinen kipu. Katsauksessa todettiin myös, että Sativex voi auttaa lievittämään ahdistusta ja stressiä, jotka ovat merkittäviä kroonisen kivun aiheuttajia (8Luotettu lähde).

Lisäksi jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että CBD voi lievittää reumaattisten sairauksien, kuten fibromyalgian, oireita.

Tutkimus, johon sisältyi 2 701 fibromyalgiaa sairastavan ihmisen tutkimustiedot, havaitsi, että ne, jotka käyttivät CBD:tä kivunlievitykseen, raportoivat yleensä lievästä tai merkittävästä oireiden paranemisesta (9Luotettu lähde).

Jyrsijätutkimuksista saatujen prekliinisten todisteiden mukaan CBD:llä voi olla hyödyllisiä vaikutuksia niveltulehdukseen liittyviin kipuihin ja tulehduksiin, mutta ihmisillä tehdyt tutkimukset puuttuvat (10 Luotettu lähde).

Vaikka tutkijat ovat varovaisen optimistisia, että CBD voi olla hyödyllinen joidenkin kivun tyyppien hoidossa, erityisesti kun se yhdistetään THC:hen, tarvitaan lisää korkealaatuisia tutkimuksia sen tehokkuuden määrittämiseksi kivunhoidossa.

YHTEENVETO

CBD, erityisesti yhdessä THC:n kanssa, voi olla tehokas vähentämään tietyntyyppistä kipua, joka liittyy sairauksiin, kuten MS-tautiin ja fibromyalgiaan. Silti tarvitaan lisää tutkimusta sen mahdollisen käytön selvittämiseksi kivunhoidossa

2. Voisi vähentää joihinkin mielenterveyshäiriöihin liittyviä oireita

Ahdistuneisuushäiriöillä ja muilla mielenterveyshäiriöillä voi olla tuhoisia vaikutuksia yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Mielenterveyshäiriöitä hoidetaan usein lääkkeillä, jotka voivat aiheuttaa useita sivuvaikutuksia, kuten uneliaisuutta, kiihtyneisyyttä, unettomuutta, seksuaalisia toimintahäiriöitä ja päänsärkyä (11 Luotettu lähde).

Lisäksi lääkkeet, kuten bentsodiatsepiinit, voivat aiheuttaa riippuvuutta ja voivat johtaa päihdehäiriöön.

CBD-öljy on osoittautunut lupaavaksi joidenkin mielenterveyshäiriöiden, kuten ahdistuneisuushäiriöiden, hoidossa, mikä saa monet näiden sairauksien kanssa elävät ihmiset kiinnostumaan tästä luonnollisesta lähestymistavasta.

Brasilialaisessa tutkimuksessa 57 miestä sai joko suun kautta CBD:tä tai lumelääkettä 90 minuuttia ennen kuin heille tehtiin simuloitu julkinen puhuminen. Tutkijat havaitsivat, että 300 mg:n CBD-annos oli tehokkain vähentämään merkittävästi ahdistusta testin aikana (12 Luotettu lähde).

Vain vähän tai ei ollenkaan vaikutusta niillä, jotka ottivat lumelääkettä, 150 mg:n annoksen CBD:tä tai 600 mg:n annoksen CBD:tä (12 luotettu lähde).

CBD-öljyä on käytetty unettomuuden ja ahdistuneisuuden turvalliseen hoitoon lapsilla, joilla on posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD), eräänlainen ahdistuneisuushäiriö (13 Luotettu lähde).

Pienessä 2019-tutkimuksessa havaittiin myös, että CBD oli tehokas vähentämään PTSD-oireita, mukaan lukien painajaisia, aikuisilla (14 Luotettu lähde).

Useat muut tutkimukset ovat osoittaneet, että CBD voi olla tehokas niille, joilla on sosiaalista ahdistusta ja muita ahdistuneisuuteen liittyviä häiriöitä (15 Luotettu lähde).

Vaikka jotkut ihmiset huomaavat, että CBD parantaa masennukseen liittyviä oireita, ihmisten näyttö CBD:n mahdollisista masennuslääkkeistä on tällä hetkellä rajallinen (15 Luotettu lähde).

Useiden tutkimusten tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että se voi auttaa vähentämään masennusoireita niillä, joilla on kannabiksen käyttöhäiriöitä (15 Luotettu lähde).

CBD:n vaikutuksia ahdistuneisuuden ja masennuksen oireisiin tutkitaan parhaillaan.

Itse asiassa tutkimuksen, jossa arvioidaan 150–300 mg:n CBD:tä päivässä 12 viikon ajan mahdollista tehokkuutta ahdistuneisuus- ja masennuksen oireisiin ihmisillä, joilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, odotetaan valmistuvan huhtikuussa 2022 (15 Luotettu lähde).

YHTEENVETO

CBD:n käytön on osoitettu parantavan joitakin ahdistuneisuushäiriöihin liittyviä oireita. Tutkijat tutkivat parhaillaan, kuinka CBD:tä voidaan käyttää muiden mielenterveyshäiriöiden hoidossa.

3. Voi lievittää tiettyjä syöpään liittyviä oireita

CBD voi auttaa vähentämään joitain syöpään liittyviä oireita ja syövän hoitoon liittyviä sivuvaikutuksia, kuten pahoinvointia, oksentelua ja kipua.

Eräässä vanhemmassa tutkimuksessa tarkasteltiin CBD:n ja THC:n vaikutuksia 177 ihmiseen, joilla oli syöpään liittyvää kipua ja jotka eivät kokeneet helpotusta kipulääkehoidosta.

Ne, joita hoidettiin molempia yhdisteitä sisältävällä uutteella, vähensivät merkittävästi kipua verrattuna niihin, jotka saivat vain THC-uutetta (16 Luotettu lähde).

Viiden tutkimuksen katsauksessa löydettiin todisteita siitä, että Sativex voi auttaa vähentämään syöpään liittyvää kipua joillakin ihmisillä (17 Luotettu lähde).

Kannabiksen ja kannabinoidien, kuten CBD:n, vaikutuksia syöpään liittyvään pahoinvointiin, kipuun ja ruokahalun heikkenemiseen on kuitenkin saatu ristiriitaisesti (18 Luotettu lähde).

Vaikka CBD voi olla hyödyllistä joillekin syöpäpotilaille, tarvitaan lisää tutkimusta sen määrittämiseksi, pitäisikö CBD:tä käyttää säännöllisemmin syövän oireiden hallinnassa.

Jos sinulla on syöpä ja olet kiinnostunut käyttämään CBD:tä tai muita kannabisperäisiä tuotteita, on tärkeää kuulla terveydenhuoltotiimiäsi. Nämä tuotteet eivät välttämättä ole turvallisia, sopivia tai tehokkaita kaikille syöpäpotilaille.

YHTEENVETO

Vaikka CBD voi parantaa joillakin ihmisillä tiettyjä syöpään liittyviä oireita, tutkimustulokset ovat tällä hetkellä ristiriitaisia ja lisää tutkimuksia tarvitaan sen tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi.

4. Voi olla hermostoa suojaavia ominaisuuksia

Tutkijat uskovat, että CBD:n kyky vaikuttaa endokannabinoidijärjestelmään ja muihin aivojen signaalijärjestelmiin voi tarjota etuja niille, joilla on neurologisia häiriöitä.

Itse asiassa yksi CBD:n tutkituimmista käyttötavoista on neurologisten häiriöiden, kuten epilepsian ja MS-tautien, hoidossa. Vaikka tutkimus tällä alalla on vielä suhteellisen uutta, useat tutkimukset ovat osoittaneet lupaavia tuloksia.

Sativexin on osoitettu olevan turvallinen ja tehokas tapa vähentää lihasten spastisuutta MS-tautia sairastavilla ihmisillä.

Se vähensi kouristuksia 75 prosentilla 276 MS-potilaasta, jotka kokivat lääkkeille vastustuskykyistä lihasten spastisuutta (19 Luotettu lähde).

Toisessa tutkimuksessa tutkijat antoivat 214 vaikeaa epilepsiaa sairastavalle 0,9–2,3 grammaa CBD-öljyä painokiloa kohden (2–5 grammaa painokiloa kohti). Heidän kohtauksensa vähenivät keskimäärin 36,5 % (20 Luotettu lähde).

Yhdessä tutkimuksessa todettiin, että CBD-öljy vähensi merkittävästi kohtausten aktiivisuutta lapsilla, joilla oli Dravetin oireyhtymä, monimutkainen lapsuuden epilepsiahäiriö, verrattuna lumelääkkeeseen (21).

Kuitenkin jotkut ihmiset molemmissa tutkimuksissa kokivat CBD-hoitoon liittyviä haittavaikutuksia, kuten kouristuksia, kuumetta ja väsymystä.

CBD:n potentiaalista tehokkuutta on myös tutkittu useiden muiden neurologisten sairauksien hoidossa.

Esimerkiksi useat tutkimukset ovat osoittaneet, että CBD-hoito voi parantaa Parkinsonin tautia sairastavien ihmisten elämänlaatua ja unen laatua (22).

Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että korkealaatuisesta tiedosta on tällä hetkellä puute. Tämä tarkoittaa, että saatavilla ei ole tarpeeksi näyttöä CBD:n käytön tukemiseksi Parkinsonin taudin kliinisessä hoidossa (22 Luotettu lähde).

Mutta FDA on itse asiassa hyväksynyt yhden CBD-tuotteen käytettäväksi useiden kohtaushäiriöiden hoidossa.

Epidiolex, reseptimääräinen kannabidiolituote, hyväksyttiin FDA:n käyttöön vuonna 2018 kahden vakavan epilepsian muotoon, Lennox-Gastaut'n oireyhtymään ja Dravetin oireyhtymään liittyvien kohtausten hoitoon.

Vuonna 2020 Epidiolex sai FDA:n hyväksynnän tuberkuloosiskleroosikompleksin aiheuttamien kohtausten hoitoon. Tämä on harvinainen geneettinen sairaus, joka aiheuttaa hyvänlaatuisten kasvainten kasvua aivoissa ja muilla kehon alueilla (23Trusted Source).

YHTEENVETO

CBD voi olla tehokas useisiin terveystiloihin liittyvien kohtausten hoidossa. Reseptimääräinen CBD-tuote Epidiolex on saanut FDA:n hyväksynnän sellaisten kohtausten hoitoon, jotka liittyvät harvinaisiin, kohtauksia aiheuttaviin sairauksiin, kuten Dravetin oireyhtymään.

5. Voi hyödyttää sydämen terveyttä

Jotkut tutkimukset ovat yhdistäneet CBD:n useisiin etuihin sydämelle ja verenkiertoelimistölle, mukaan lukien kyky alentaa korkeaa verenpainetta.

Korkea verenpaine liittyy useiden terveystilojen, mukaan lukien aivohalvauksen, sydänkohtauksen ja metabolisen oireyhtymän, suurempiin riskeihin (24 Luotettu lähde).

Tutkimukset osoittavat, että CBD:stä voi olla hyötyä ihmisille, joilla on korkea verenpaine.

Pienessä tutkimuksessa 9 tervettä miestä hoidettiin 600 mg:lla CBD-öljyä. CBD-hoito alensi lepoverenpainetta lumelääkkeeseen verrattuna (25 luotettu lähde).

Samassa tutkimuksessa miehet osallistuivat myös normaalisti verenpainetta nostaviin stressitesteihin. Mielenkiintoista on, että kerta-annos CBD:tä sai miehet kokemaan normaalia pienemmän verenpaineen nousun vasteena näihin testeihin (25 Luotettu lähde).

Toisessa tutkimuksessa, johon osallistui 26 tervettä miestä, havaittiin, että hoito 600 mg:lla CBD:tä 7 päivän ajan johti merkittävään verenpaineen laskuun lyhyellä aikavälillä verrattuna lumeryhmään. Vaikutus kuitenkin hävisi 7 päivän kuluttua (26 Luotettu lähde).

CBD-ryhmä säilytti alhaisemmat verenpainetasot vasteena stressiin verrattuna lumeryhmään verrattuna ajan mittaan toistuvien annosten jälkeen.

Tutkijat havaitsivat myös, että CBD-ryhmällä oli vähentynyt valtimoiden jäykkyys ja parantunut verenvirtaus valtimoiden läpi toistuvan CBD-annostuksen jälkeen verrattuna lumeryhmään (26).

Kaiken kaikkiaan nämä havainnot ovat rohkaisevia, mutta tarvitsemme lisää tutkimuksia CBD-hoidon mahdollisista eduista sydämen terveyteen.

YHTEENVETO

Vaikka tarvitaan enemmän ihmistutkimuksia, CBD voi hyödyttää sydämen terveyttä useilla tavoilla, mukaan lukien verenpainetta alentamalla ja valtimoiden toimintaa parantamalla.

6. Muut mahdolliset edut

CBD:tä on tutkittu sen roolin vuoksi useiden muiden kuin yllä kuvattujen terveysongelmien hoidossa.

Vaikka lisää tutkimuksia tarvitaan, CBD:n uskotaan tarjoavan seuraavat terveyshyödyt:

Antipsykoottiset vaikutukset. Tutkimukset viittaavat siihen, että CBD voi auttaa skitsofreniaa ja muita mielenterveysongelmia sairastavia ihmisiä vähentämään psykoosin oireita (27 Luotettu lähde).

Päihteiden hoito. CBD voi auttaa lievittämään ahdistusta ja masennusta ihmisillä, jotka ovat riippuvaisia tietyistä huumeista, mukaan lukien heroiinista (28, 29).

Mahdollinen eliniän pidentäminen glioblastoomaa sairastavilla. Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että hoito CBD:n ja THC:n yhdistelmällä voi auttaa pidentämään joidenkin ihmisten elämää, joilla on aggressiivinen syövän muoto, nimeltään glioblastooma, mutta tutkimusta on vähän (30 Luotettu lähde).

Mahdollinen unen paraneminen. Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että CBD voi auttaa parantamaan unta ihmisillä, joilla on tiettyjä unihäiriöitä, vaikka lisätutkimusta tarvitaan (31, 32).

YHTEENVETO

Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että CBD voi auttaa päihteiden väärinkäyttöhäiriöissä, mielenterveyshäiriöissä ja tietyntyyppisissä syöpissä. Tarvitsemme kuitenkin enemmän tutkimusta ihmisillä saadaksemme lisätietoja näistä mahdollisista vaikutuksista.

CBD-tuotteiden mahdolliset sivuvaikutukset

Vaikka CBD on yleensä hyvin siedetty ja sitä pidetään turvallisena, se voi aiheuttaa haittavaikutuksia joillekin ihmisille.

Tutkimuksissa havaittuja sivuvaikutuksia ovat (33 Luotettu lähde, 34 Luotettu lähde):

ripuli

ruokahalun ja painon muutokset

väsymys

Lapsuuden epilepsiatutkimuksissa on raportoitu muita sivuvaikutuksia, mukaan lukien epänormaalit maksan toimintakokeiden tulokset, uneliaisuus, sedaatio ja keuhkokuume. Mutta nämä vaikutukset voivat johtua siitä, että CBD on vuorovaikutuksessa muiden lääkkeiden, kuten klobatsaamin (34 Luotettu lähde) kanssa.

Itse asiassa CBD on vuorovaikutuksessa useiden lääkkeiden kanssa, mukaan lukien kipulääkkeet, masennuslääkkeet, kohtauslääkkeet ja diabeteslääkkeet. Ennen kuin kokeilet CBD-öljyä, keskustele siitä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa turvallisuuden arvioimiseksi ja mahdollisten haitallisten vuorovaikutusten välttämiseksi (35, 36).

Lisäksi on tärkeää huomata, että markkinat ovat tällä hetkellä täynnä CBD-tuotteita, joista monet ovat heikkolaatuisia.

CBD:tä lisätään elintarvikkeisiin, juomiin, ravintoliseihin ja vartalonhoitotuotteisiin, ja näitä tuotteita markkinoidaan usein keinona parantaa stressiä, kipua ja unihäiriöitä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinun pitäisi sisällyttää jokin näistä tuotteista ruokavalioosi tai hyvinvointirutiiniisi.

Vaikka jotkin todisteet viittaavat siihen, että CBD voi olla hyödyllinen tietyille terveysnäkökohdille, annostus vaihtelee suuresti tutkimuksissa. On vaikea määrittää, mikä annos on sopivin tiettyjen terveystarpeiden hoitoon.

Lisäksi monet tuotteet sisältävät sekoituksen ainesosia, eivät vain CBD:tä. Esimerkiksi ravintolisät, jotka sisältävät CBD:tä sekä kasviperäisiä ainesosia, eivät välttämättä ole turvallisia kaikille, koska monet yrtit voivat olla vuorovaikutuksessa yleisesti määrättyjen lääkkeiden kanssa.

Ennen kuin käytät CBD-tuotetta, keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sopivasta annostuksesta ja muista mahdollisista kysymyksistäsi.

Jos päätät käyttää CBD-tuotetta, valitse sellainen, jonka laatu ja puhtaus on kolmannen osapuolen testaama.

NuLeaf Naturals ja Bluebird Botanicals myyvät CBD-tuotteita, jotka testataan akkreditoiduissa kolmannen osapuolen laboratorioissa, ja tarjoavat eräraportteja verkkosivuillaan.

YHTEENVETO

Vaikka CBD:tä pidetään yleisesti turvallisena, se voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten ripulia ja väsymystä joillekin ihmisille. Se voi myös olla vuorovaikutuksessa tiettyjen lääkkeiden kanssa aiheuttaen sivuvaikutuksia, jotka voivat olla haitallisia.

Lopputulos

CBD-öljyn potentiaalista roolia on tutkittu monien yleisten terveystilojen, mukaan lukien ahdistuneisuuden ja neurologisten häiriöiden, oireiden lievittämisessä. Lisäksi se voi hyödyttää sydämen terveyttä ja auttaa lievittämään tietyntyyppisiä kipuja.

Muista, että jotkut näistä terveyshyödyistä liittyvät CBD:n käyttöön yhdessä THC:n kanssa, ei pelkästään CBD:n kanssa.

CBD:n vaikutuksia tiettyihin olosuhteisiin tutkiva tutkimus jatkuu, ja CBD:n mahdollisista käyttötavoista on vielä paljon opittavaa.

Jos olet kiinnostunut kokeilemaan CBD:tä terveydentilan hallitsemiseksi tai yleisen terveyden tukemiseksi, ota ensin yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Ne voivat auttaa sinua päättämään, onko CBD-tuotteen lisääminen rutiinisi tarkoituksenmukaista ja auttaa sinua valitsemaan parhaan tuotteen.

Vain yksi asia

Kokeile tätä jo tänään: Varo CBD-tuotteita, joita markkinoidaan terveydellisten sairauksien parannuskeinoina. Vaikka CBD voi hyödyttää ihmisiä, joilla on tietyt sairaudet, tämä riippuu tekijöistä, kuten annostuksesta, laadusta ja THC:n läsnäolosta tuotteessa.

Vaikka CBD:tä pidetään melko turvallisena useimmille ihmisille, on tärkeää keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen kuin lisäät CBD-tuotteita rutiinisi, varsinkin jos käytät lääkkeitä.